Tuesday, May 18, 2010

KRITERIA PEMARKAHAN BAGI PERTANDINGAN BLOG MINGGU MULTIMEDIA (M2)

Berikut adalah markah yang akan dinilai mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan:

1. BAGI KREATIVITI (40):

Reka letak halaman blog-10
Reka bentuk grafik-10

Gambar-gambar-5
Warna-warna-
5
Gaya-10

2 Bagi POST "IBU" (60):


Penyusunan dan perkembangan idea-30
Kreativiti penulisan-15

Kepelbagaian dalam menyampaikan isi isi penulisan-10

Pengunaan bahasa yang jelas dan konsisten-5

0 comments: