Wednesday, February 18, 2009

PENGENALAN IMAN

IMAN (Islamic Malaysian Associaton) adalah sebuah persatuan pelajar Islam di bawah kelolaan PKPMI-CB (Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cawangan Bandung). Dulunya dikenali sebagai Biro Agama Islam PKPMI-CB.


.:TEMA/MOTO IMAN:.

“Islam Untuk Semua”


.:OBJEKTIF IMAN:.

Sebagai salah satu badan yang bertanggungjawab menyebarkan dakwah (amar ma’ruf, nahi mungkar) dan menjalankan tarbiyah (usrah) kepada semua pelajar muslim Malaysia di UNPAD di bawah kelolaan PKPMI-CB


“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali-Imran 3:104) .


:VISI IMAN:.

Melahirkan muslim professional berasaskan kefahaman Islam yang sebenarnya dan syumul merangkumi kehidupan duniawi dan ukhrawi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah


.:MISI IMAN:.

a) Memantapkan ukhuwah di kalangan ahli-ahli IMAN khususnya, dan pelajar-pelajar UNPAD umumnya di bawah semangat persaudaraan Islam

b) Menyebarkan dakwah kepada pelajar-pelajar muslim dan juga bukan muslim di UNPAD

c) melaksanakan sistem tarbiyah yang lebih berkesan dalam membina peribadi muslim

d) menerapkan kefahaman Islam yang sebenar-benarnya dan syumul kepada mahasiswa Malaysia di UNPAD

e) Berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadat mahasiswa muslim di UNPAD

f) berusaha menangani masalah-masalah sosial dan perbuatan-perbuatan yang di cegah serta yang tidak di syariatkan dalam Islam

g) Melahirkan pendakwah yang berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi serta mempunyai kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah.

h) Memupuk kesedaran dan penghayatan di kalangan mahasiswa Islam tentang isu-isu berkaitan umat Islm

i) Meningkatkan ekonomi IMAN dengan cara yang dibenarkan dalam Islam bagi memudahkan perjalanan program-program yang telah dirancang

j) Mengadakan hubungan dan jalinan kerjasama dengan badan dan pertubuhan lain yang bergerak dalam memperjuangkan Islam