Saturday, May 14, 2011

Nasihat Kepada Allah, KitabNya, RasulNya dan kaum Muslimin.

 Bismillahirrahmanirrahim.
 
 "Nasihat, yakni ketulusan kepada Allah," tulis Syaikh Muhammad Hayat As-Sindi dalam Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, "Maksudnya adalah agar seorang hamba menjadikan dirinya ikhlas kepada Rabbnya dan meyakini bahawa Dia adalah Ilah Yang Esa dalam UluhiyahNya. Kehambaanya bersih dari noda syirik, tandingan dan pemisalan, serta apa-apa yang tidak layak bagiNya. Allah mempunyai sifat segala kesempurnaan yang sesuai dengan keagunganNya, dan seorang Muslim harus mengagungkanNya dengan sebesar-besarnya pengagungan. Dia mengamalkan amalan-amalan zahir dan batin yang Allah cintai dan menjauhi apa-apa yang Allah benci. Dia cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan benci kepada apa-apa yang Allah jadikan sesuatu itu benar sebagai suatu kebenaran, dan yang batil itu sebagai suatu kebatilan. Hatinya penuh dengan cinta dan rindu kepadaNya. Dia bersyukur akan nikmat-nikmatNya dan sabar atas musibah yang menimpanya, serta redha dengan segala ketentuanNya."

 "Adapun nasihat ketulusan kepada KitabNya", lanjut beliau masih dalam Syarh Al-Arba'in An -Nawawiyah, "Adalah dengan meyakini bahawa Al-Quran itu Kalamullah. Kita wajib mengimaninya dengan apa-apa yang ada di dalamnya, wajib mengamalkan, memuliakan dan membacanya dengan sebenar-benarnya. Kita mengutamakan ia dari selainnya dan penuh perhatian untuk mendapatkan ilmu-ilmunya. Al-Quran merupakan teman dekat orang-orang yang menempuh jalan Allah dan merupakan wasilah bagi orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Allah. Al-Quran menjadi penyejuk mata bagi orang-orang yang berilmu. Barangsiapa yang ingin sampai di tujuan, maka harus menempuh jalan yang dibimbingkan Al-Quran, kerana kalau tidak dia pasti tersesat. Seandainya seorang hamba mengetahui keagungan Kitab Allah, nescaya mereka tidak akan meninggalkannya sedikit pun."

  "Kita juga bernasihat, bertulus hati kepada Rasullullah, iaitu dengan meyakini bahawa beliau adalah seutama-utama makhluk dan kekasihNya. Allah mengutusnya kepada para hambanya agar beliau mengeluarkan mereka dari segala kegelapan kepada cahaya. Beliau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang membuat mereka bahagia dan apa-apa yang membuat mereka sengsara. Beliau juga menerangkan kepada mereka jalan Allah yang lurus agar mereka lulus mendapatkan kenikmatan syurga dan terhindar dari kepedihan seksa neraka.Kita mencintai beliau, memuliakannya, dan mengikutinya.  "Hendaknya tak ada kesempitan di dada kita atas apa-apa yang beliau SAW putuskan. Kita tunduk serta patuh kepada beliau, seperti orang yang buta mengikuti penunjuk jalan yang awas matanya. Orang yang beruntung adalah mereka yang membawa kecintaan dan ketaatan kepada sunnahnya dan orang yang rugi adalah mereka yang terhalang dari mengikuti ajarannya. Barangsiapa yang taat kepada beliau SAW, maka dia telah taat kepada Allah dan barangsiapa yang menentangnya, maka ia telah menentang Allah."

 "Sedangkan makna nasihat kepada para pemimpin kaum Muslimin," lanjut Syeikh Muhammad Hayat As-Sindi, "Adalah menerima perintah mereka, mendengar dan taat kepada mereka dalam hal yang bukan maksiat dan tidak memerangi mereka selama mereka belum kafir. Kita berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka dan membersihkan kerosakan mereka. Kita memerintahkan mereka kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Kita mendoakan agar mereka mendapatkan kebaikan sebab kebaikan mereka akan menjadi kebaikan bagi rakyat dan dalam kerosakan mereka terkandung kerosakan bagi umat."

  "Yang akhir, makna nasihat kepada kaum Muslimin pada umumnya adalah dengan menolong mereka dalam hal kebaikan, dan melarang mereka berbuat keburukan. Kita membimbing mereka kepada petunjuk dan mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan. Kita mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita mencintainya untuk diri sendiri. Oleh kerana mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah, maka haruslah bagi kita untuk memandang mereka dengan kacamata yang satu, iaitu kacamata kebenaran."

Begitulah, dalam dakapan ukhwah kita ambil makna nasihat sebagai ketulusan. Sebagaimana taubat yang paling indah juga disebut oleh Allah sebagai 'taubatan nashuha', yakni taubat yang tulus dan murni, maka dalam dakapan ukhwah ketulusan hati di saat saling menasihati akan benar-benar diuji.


dipetik dan diubahsuai dari buku Dalam Dekapan Ukhwah karya Salim A.Fillah

0 comments: