Wednesday, June 5, 2013

Saff Kepimpinan IMAN Sesi 2013/2014

CARTA ORGANISASI IMAN 
SESI 2013/2014

AMIR
Muhamad Shafiq Aidi bin Amaran (TWP11)

AMIRAH
Nur Ajjrina binti Abdul Rahman (TWP11)

SETIAUSAHA
Siti Fatmah binti Azizi (TWP11)

BENDAHARI
Syed Muhamed Suhail bin Syed Mohamad (TWP11)

UNIT PEMBANGUNAN MODAL INSAN
K: Md. Asyraf bin As'ari (FK09)
P: Murni binti Hamzah (TWP11)

UNIT PENERBITAN DAN INFORMASI
K: Siti Nor Arifah binti Sariman (TWP11)
P: Azizi bin Zainodin (TWP12)

UNIT EKONOMI
K: Amal Azimah binti Ahamad (FF10)
P: Siti Hajar binti Jamal Mohamad (TWP11)

VISI IMAN

Melahirkan individu muslim professional berasaskan kefahaman Islam yang sebenarnya dan syumul merangkumi kehidupan duniawi dan ukhrawi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

MISI IMAN
  • Memantapkan ukhuwwah dalam kalangan ahli IMAN khususnya, dan pelajar-pelajar UNPAD umumnya di bawah semangat persaudaraan Islam.
  • Menekankan aspek pembinaan aqidah dan akhlak dalam diri setiap ahli IMAN.
  • Menerapkan 10 Muwasafat Tarbiyah dalam diri setiap ahli IMAN melalui wasilah-wasilah tarbiyah.
  • Menerapkan kefahaman Islam yang sebenar-benarnya dan syumul kepada mahasiswa Islam di UNPAD melalui program-program umum, daurah, serta iftar umum.
  • Memupuk kesedaran dan penghayatan dalam kalangan mahasiswa Islam tentang isu-isu berkaitan dunia Islam.
  • Melahirkan individu muslim yang berkemahiran dalam menyampaikan dakwah melalui pelbagai metode.
  • Mengadakan hubungan dan menjalinkan kerjasama dengan badan dan pertubuhan lain yang bergerak dalam memperjuangkan Islam.

"Wahai orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
[QS Muhammad 47:7]


0 comments: